TOS-beleving door Kentalis


Datum:

Ink Berber van der Scheer en Baukje de Jong (werkzaam als ambulant begeleidsters bij Kentalis) verzorgden een praktijkgerichte netwerkbijeenkomst voor leerkrachten en intern begeleiders  over het onderwerp TOS-beleving  (Taalontwikkelingsstoornis

Heeft Jos een TOS 2

Deze TOS-beleving was een workshop in de vorm van een onderdompeling voor professionals die werken met kinderen met TOS.

Aan de orde kwam:

Zou je zelf willen beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen? Hoe het is om niet begrepen te worden?

Zelf ervaren van wat een taalontwikkelingsstoornis is, doet veel meer dan alleen het theoretisch uitleggen. Het kweekt begrip voor een kind met TOS, het laat je beter observeren, je wordt je bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS. TOS wordt zelfs eerder onderkend wanneer men het zelf heeft ervaren.

Zelf ervaren wat een taalontwikkelingsstoornis is werd gedaan aan de hand van praktijkopdrachten:

  

Voor de opdracht Lego was een observator, bouwer en verteller nodig:

  

Tips bij TOS-beleving

ondersteuning van de communicatie van slecht verstaanbare kinderen

logopedisch kader van de TOS-beleving

Voor meer informatie:

http://www.ikenkentalis.nl/  en/of  http://tosinbeeld.nl/index.html

 

Evaluatie TOS-beleving

  • Uw gegevens