Themacafé’s en kennisbrief


Datum:

Alle scholen ontvangen 5x per jaar de kennisbrief van het samenwerkingsverband. De week voorafgaand aan een vakantie wordt deze kennisbrief verzonden met een inhoudelijk artikel over een onderwerp dat leeft binnen het onderwijsveld en waar de specialisten van het Samenwerkingsverband veel vragen over ontvangen.

Deze kennisbrief krijgt een vervolg in de vorm van een themacafé waar leerkrachten en intern begeleiders met elkaar verder in gesprek kunnen en ideeën uit kunnen wisselen over het thema dat centraal stond in het artikel van de kennisbrief.

Tot nu toe zijn we in verband met de geldende coronamaatregelen genoodzaakt geweest de themacafé’s online te organiseren. We hebben echter gemerkt dat deze bijeenkomsten, in tegenstelling tot de workshops, zich niet lenen voor een online invulling. Om die reden is besloten dat de eerstvolgende themacafé’s, die gepland waren op 2 en 9 maart, komen te vervallen en heeft u op 9 februari derhalve geen kennisbrief van ons ontvangen.

Wij hopen dat deze bijeenkomsten in mei weer fysiek doorgang kunnen hebben zodat we dan weer met elkaar inspirerende uitwisselingsbijeenkomsten kunnen vormgeven. Uiteraard blijven de workshops wel gewoon doorgaan. De eerstvolgende staan gepland op 8 juni (Lelystad) en 15 juni (Dronten), met als thema ‘Preventie van gedragsproblemen’.