Workshops voor leerkrachten en IB-ers


Datum:

Vanuit de extra ondersteuning via het POLDerplan organiseert Passend Onderwijs Lelystad Dronten workshops voor leerkrachten, intern begeleiders en andere belangstellenden, waarin diverse thema’s worden behandeld. De workshops worden zowel in Lelystad als in Dronten georganiseerd.

Waarom biedt het SWV Passend Onderwijs workshops aan?

Als SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten zien we de leerkracht als belangrijkste schakel en beschouwen we het als onze taak om scholen en leerkrachten bij te staan in het verstevigen van de kennisbasis en de handelingswijze in de praktijk van alle dag. In de workshops kan gezamenlijk aan de slag gegaan worden met het verbreden van kennis middels wetenschappelijke inzichten en het bespreken van diverse handelingsalternatieven, waardoor verder gewerkt wordt aan het vergroten van de eigen expertise.

Wat houdt een workshop van het SWV Passend Onderwijs in?

Binnen een workshop van circa anderhalf uur zal onder begeleiding op een thema een verdiepingsslag gemaakt worden. Samen gaan we met het team van specialisten van het SWV aan de slag om te komen tot nieuwe inzichten en het creëren van handelingsalternatieven voor de praktijk van alle dag. In de workshop wordt theoretische verdieping geboden middels wetenschappelijke inzichten en wordt vervolgens aan de slag gegaan met het maken van de vertaalslag naar de praktijk middels casuïstiek en interactieve werkvormen. Daarbij is er ook ruimte voor het inbrengen en gezamenlijk bespreken van eigen casuïstiek of vragen uit alledaagse praktijksituaties.

De workshops zijn geheel kosteloos. Binnen de workshops worden diverse thema’s behandeld. Zo zijn er workshops georganiseerd op het gebied van groepsdynamica, bewegend leren, leerlingen met een lage cognitie en groeimindset en effectieve feedback.

Het SWV organiseert elk schooljaar 3-4 workshops die zowel in Lelystad als in Dronten plaatsvinden. We ervaren regelmatig dat meerdere teamleden op een school geïnteresseerd zijn in het volgen van de workshop, waardoor het SWV ook de mogelijkheid biedt om op locatie de workshop te organiseren indien meerdere teamleden hier belangstelling voor hebben. Op deze wijze kan een workshop op maat op school worden geboden, waarbij met persoonlijke casuïstiek en praktijkvragen aan de slag kan worden gegaan.

Goed om te benoemen is dat in de workshops op maat ook eerdere thema’s behandeld kunnen worden, zoals groepsdynamica of bewegend leren. We gaan hierover graag in gesprek!

Nieuwsgierig geworden naar de workshops?

Op 8 juni (Lelystad) en 15 juni (Dronten) wordt de workshop ‘Preventie van gedragsproblemen’ van 14:30 uur tot 16:00 uur georganiseerd. In deze workshop zal worden besproken welke strategieën en interventies in de klas of op school preventief werken voor gedragsproblemen en hoe deze kunnen worden ingezet door leerkrachten en scholen.

Belangstelling voor een workshop op maat voor jouw school en teamleden? Neem gerust contact met ons op: poldermaatje@pold.nl