Netwerkbijeenkomst Dronten 25 november 2021


Datum:

Thema: Preventie en Vroegsignalering

In verband met de toenemende COVID besmettingen is het besluit genomen om onze netwerkbijeenkomst van 25 november 2021 niet fysiek door te laten gaan. We vinden het in het kader van de impact op de primaire processen van alle betrokkenen niet wenselijk om een risico te nemen op mogelijke extra besmettingskansen binnen ons postcode gebied.

Er gaat niets boven de kracht van live ontmoetingen

Netwerken is niet alleen informatie delen, maar ook relaties maken die jarenlang meegaan, kennis en inspiratie opdoen, tips krijgen. Door de kennis van elkaar te bundelen, leren we veel van elkaar. Samen weet je tenslotte meer dan alleen. Onze eigen opgebouwde kennis kunnen we in het netwerk delen met anderen, maar het netwerk geeft ook kennis en voordelen terug, waardoor we beschikken over relevante kennis om beleid op te bouwen.

POLD vindt een actief netwerk van groot belang, immers een netwerk kan verschillende manieren van steun bieden en bruikbare feedback geven. Het netwerk rondom onze scholen (noem het de school als werkplaats) bepaalt mede de mate van participatie en betrokkenheid in de samenleving.

Het thema van de netwerkbijeenkomst is Preventie en Vroegsignalering. Op de agenda van onze bijeenkomst staat goed en gezond opgroeien en preventieve ondersteuning centraal. We zoeken daarin de samenwerking met onze kern- en ketenpartners om daarmee curatie en dure vormen van ondersteuning minder te hoeven inzetten. De samenwerking met onze partners krijgt vorm o.a. door deze netwerkbijeenkomsten:

Adviesteam Onderinstroom (ATO); Ellen Gommer en Lisette Bakker (specialisten POLD):

Link naar documenten:

Stroomschema overstappen voorschools:

https://www.pold.nl/wp-content/uploads/2021/11/stroomschema-overstap-voorschools.pdf

Werkwijze ATO:

https://www.pold.nl/wp-content/uploads/2021/09/werkwijze-AdviesTeam-Onderinstroom.docx

Taken en verantwoordelijkheden:

https://www.pold.nl/wp-content/uploads/2021/09/overstappen-voorschools-taken-en-verantwoordelijkheden-def.pdf

Opbrengst gericht werken rondom gedrag; Esther Bron, orthopedagoog en Heleen Meijerink, afdelingsleider van de Herman Bekius School,   

                                    

Huis voor Taal Junior; Hanneke Versluis, Flevomeer Bibliotheek     

Bekijk de presentatie over Huis voor Taal Junior 

 School ’s Cool; Sjoerd Feenstra (coördinator) en Werner Nijdam (directeur SBO de Driemaster)

Optimalisatie van de aansluiting POVO; Jacqueline Schoones (regisseur passend onderwijs VO) en René Terhaerdt  (VO)                                                                                       

Mocht u naar aanleiding van de bovenstaande presentatie van Jacqueline Schoones en René Terhaerdt vragen hebben, dan kunt u per mail met hen contact opnemen. De mailadressen zijn:

Jacqueline Schoones    j.schoones@almerecollege.nl

René Terhaerdt   rterhaerdt@ichthusdronten.nl