Online Leesconvent Dyslexie en Leesondersteuning niveau 3-4


Datum:
Interview met Femke Scheltinga

Woensdag 20 januari 2021 werd het 1e Lelystadse Leesconvent gehouden over dyslexie en leesondersteuning op niveau 3-4. Deze bijzondere online bijeenkomst werd georganiseerd door POLD met medewerking van Mevr. Dr. F. Scheltinga, het RID, de IJsselgroep en de werkgroep dyslexie-onderwijs Lelystad. Ruim zestig leerkrachten, intern begeleiders en leesspecialisten schreven zich in. Het initiatief leek hiermee duidelijk te voorzien in de behoefte aan kennisvergroting op dit thema.

Tijdens het interview met Femke Scheltinga, adviseur bij het kennisinstituut voor taalontwikkeling ITTA, kwamen de ontwikkelingen in de ernstige dyslexiezorg en elementaire feiten over dyslexie aan de orde. Femke is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het protocol Dyslexie 3.0 en de brede vakinhoudelijke richtlijn en deelde hierover het laatste nieuws. Ook de verschuiving van de medische benadering richting de biopsychosociale benadering werd door haar toegelicht. Tenslotte bepleitte zij een ontschotting van de gescheiden systemen in de leesondersteuning en een verdergaande integratie tussen onderwijs en zorg.

Klik hier voor een geluidsopname van het interview.

Na het interview gingen de deelnemers in 5 workshops uiteen.

  1. Femke Scheltinga nam in de workshop ‘Leesontwikkeling’ de verschillende stadia van de leesontwikkeling door en besprak wat hierin belangrijk is voor de onderwijsprofessionals.

Klik hier voor de PPT van Femke.

  • Niki Egberink, als hoofdbehandelaar werkzaam bij de IJsselgroep, gaf een workshop over de dyslexiebehandeling. Hierin behandelde zij o.a. de specifieke elementen van de dyslexiebehandeling, het onderscheid met ondersteuningsniveau 3, de pedagogisch-didactische benadering, het gebruik van een therapeutische insteek en de psycho-educatie.

Klik hier voor de PPT van Niki.

  • De 3e workshop werd gegeven door Sebastian Aravena. Hij werkt bij het RID en is deskundig op het gebied van leesproblemen en meertaligheid. Uit zijn betoog bleek dat specifieke leerproblemen rondom lezen en spellen moeilijk te herkennen zijn bij anderstaligen en dat dit extra alertheid en aandacht vraagt van onderwijsprofessionals. Gelukkig komen hiervoor steeds meer hulpmiddelen ter beschikking.

Klik hier voor de PPT van Sebastian.

  • De dyslexiespecialisten van POLD verzorgden de workshop over het leesdossier. De criteria om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoede dyslexiezorg passeerden één voor één de revue. Aan de hand van casussen kregen de deelnemers meer inzicht in de belangrijke elementen van het leesdossier. Tijdens de workshop kon de eerste casus uitgebreid besproken worden. De tweede casus is achteraf naar de deelnemers opgestuurd.

Klik hier voor de PPT van de dyslexiespecialisten van POLD.

  • De workshop over ‘ondersteuningsniveau 3’ was de drukst bezochte workshop. Drie leden van de werkgroep Dyslexie-Onderwijs van Lelystad gingen in vogelvlucht door de leesvoorwaarden heen en de start in groep 3 om daarna in te zoomen op verschillende interventiemethoden van ondersteuningsniveau 3.

Klik hier voor de PPT van de werkgroep Dyslexie-Onderwijs Lelystad.

Om 16.30 uur werd de bijeenkomst afgesloten met een woord van dank voor de workshopleiders en een boeket bloemen voor Femke Scheltinga.

Afgaand op de reacties in de chat na afloop, heeft het evenement aan de verwachtingen voldaan. Er is veel kennis gedeeld en er is inspiratie opgedaan. POLD denkt erover na om tweejaarlijks een Leesconvent te organiseren. Hierover zal worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief Dyslexie en de website van POLD.