Workshop Leerlingen met een lage cognitie

Op dinsdag 5 maart 2024 heeft de workshop ‘Leerlingen met een lage cognitie’, georganiseerd door het SWV POLD, plaatsgevonden. Moeilijk lerend….Is dat hetzelfde als moeilijk onderwijzend? Hoe bedien je als leerkracht leerlingen met een lage cognitie? Tijdens de workshop hebben we stil gestaan bij welke implicaties een lage cognitie heeft voor de ontwikkeling van een […]


De rol van de ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten, speelt een belangrijke rol in het vormgeven van passend onderwijs. Binnen de OPR zijn leerkrachten en ouders van scholen binnen het Samenwerkingsverband vertegenwoordigd. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de MR/GMR. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en adviesrecht. Terugblik 2023 en […]


Even voorstellen! De nieuwe begeleiders binnen POLD

Mijn naam is Jorissa van den Dool en ik ben begin februari gestart als begeleider bij POLD. Ik ben 26 jaar en woon sinds een aantal maanden met mijn vriend in Heerenveen. Na mijn studie orthopedagogiek ben ik in regio Twente werkzaam geweest als orthopedagoog/dyslexiebehandelaar. Voor dit werk ben ik op veel verschillende scholen geweest […]


Leesondersteuning en dyslexie

Monitor Leesondersteuning 2023 Veel leerkrachten van groep 3 tot en met 6 hebben de vragenlijst Leesondersteuning Lelystad ingevuld. Er waren wel 80 responses, waarvoor dank!!  In de vragenlijst staan stellingen als ‘Ik ben op de hoogte van recente inzichten rond leesdidactiek,’ of ‘Ik weet welke aanpassingen in het leesonderwijs nodig zijn voor de leerlingen met […]


Minisymposium een waardevolle bijeenkomst.

Op het mini-symposium: Gespecialiseerd onderwijs, zo lang of kort als nodig, hebben we met ouders, kern- en ketenpartners, directeuren en ib’ers korte brainstormsessies gehad over wat er nodig is om eventuele terugplaatsingen naar een reguliere voorziening succesvol te laten verlopen. In groepen hebben we eerst nagedacht wat iedere rol nodig heeft om dit te laten […]


Netwerkbijeenkomst 7 maart. Mis het niet!

Netwerkbijeenkomst met gastspreker: Iliass El Hadioui, grondlegger transformatieve school. De bijeenkomst is een vervolg op de lezing die plaats heeft gevonden in november 2023. Gastspreker Iliass El Hadioui, socioloog en grondlegger van de transformatieve school, is aanwezig en tijdens de verdiepingssessie gaat hij in op de ‘transformatieve verbetercultuur’.  Aan de hand van zijn gedachtegoed gaan […]


Netwerkbijeenkomst november

Op 28 november vond de netwerkbijeenkomst plaats. Een grote en gevarieerde groep kwam samen in de Pijler in Lelystad. De bijeenkomst werd geopend en er werd benoemd dat deze bijeenkomst de eerste van een tweeluik is. Op 7 maart komt Iliass El Hadioui (de spreker van deze dag) terug voor het tweede deel. Daarna begonnen […]


Lelystads Leesconvent 2023

Op 31 oktober vond het Lelystads Leesconvent plaats. Georganiseerd door POLD maar met de volle medewerking van directie en personeel van IKC De Toermalijn, waar het werd gehouden. Dit Leesconvent met het thema: ‘Leesondersteuning, hoe doe jij dat?’ was zowel online als op locatie te volgen. Over één ding zijn de 50 aanwezigen het na […]


AVI Robot

De kleine robot stuurt de beelden en geluiden rechtstreeks, via een beveiligde livestream, naar de tablet of telefoon van de afwezige klasgenoot. De beelden kunnen niet worden opgenomen of worden opgeslagen. De robot kan op afstand bestuurd worden, vanuit huis of het ziekenhuis. De leerling kan de robot opdrachten geven en besturen zoals, 360 graden […]